EU PROJEKT: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE METKOVIĆ

Naziv projekta EU PROJEKT: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE METKOVIĆ
Lokacija Metković
Status projekta U realizaciji

Opis projekta

Predmetni projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

Rekonstrukcija, sanacija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Metković, što uključuje:- 43.919 m gravitacijskih fekalnih kolektora
– 682 m incidentnih preljeva CS
– 1.402 m tlačnih vodova
– 16 crpnih stanica
– 2.326 prespajanja postojećih kućnih priključaka
– 1.745 novih priprema za kućne priključke
– 90 m’ CIPP sanacije cjevovoda
– sanaciju 100 revizijskih okana
– sanaciju 150 spojeva kućnih priključaka na kolektore
– 15.107 m’ SDNU

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe unutar grada Metkovića, što uključuje:
– 16.905 m vodoopskrbnih cjevovoda
– prespajanje 1.340 kućnih priključaka
– nabava i ugradnja 5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnim terminalima i repetitorima
– izgradnja 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 18.400 ES, III stupnja pročišćavanja i postrojenja za solarno sušenje mulja

Nabava opreme, što uključuje:
– 1 kombinirano vozilo (3 m3) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi
– 1 specijalno vozilo sa izmjenjivom nadogradnjom za pitku vodu i sanduk sa kranom
– 1 specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje i opremom za analizu gubitaka u vodoopskrbnim mrežama
– 1 pokretnu hidrauličnu pumpu za ispumpavanje vode sa agregatom
– 1 rovokopač (točkaš) snage do 30 kW
– 1 transportno vozilo nosivosti do 3,5 t
– 2 laka servisno-interventna teretna vozila
– 1 mjerač protoka za kanalizacijske cjevovode
– 1 prijenosni automatski kompozitni uzorkivač za otpadnu vodu
– 1 uređaj za lociranje kvarova i određivanje trase kabela
– 1 elektroagregat do 10 kW
– 2 trimera za održavanje zelenih površina

Projekt je predviđeno provesti uz financijsku podršku od strane EU, sredstvima Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 358 929 889,00 kuna. Udjeli u sufinanciranju projekta su sljedeći:

  • EU fond –  70,68 %
  • Republika Hrvatska –  11,73 %
  • Hrvatske vode –  11,73 %
  • Metković d.o.o. i grad Metković –  5,86 %.

 

Za gore navedeni projekt ishođene su tri lokacijske dozvole i dvije građevinske dozvole, navedene i priložene u nastavku:

  • Lokacijska dozvola, Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Metkovića, klasa: UP/I-350-05/17-01/94, ur.broj: 531-06-1-1-1-17-6 od 15.09.2017. godine,
  • Lokacijska dozvola, Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković – izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u gradu Metkoviću, klasa: UP/I-350-05/17-01/95, ur.broj: 531-06-1-1-1-17-6 od 15.09.2017. godine,
  • Lokacijska dozvola, gradnja fekalnog kolektora u Splitskoj i ulici A.K. Miošića, klasa: UP/I-350-05/15-01/14, ur.broj: 2117/1-23/4-4-16-18, od 23.11.2016. godine,
  • Građevinska dozvola, Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković – izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u gradu Metkoviću, klasa: UP/I-361-03/18-01/163, ur.broj: 531-06-2-1-1173-18-12 od 16.11.2018. godine,
  • Građevinska dozvola, gradnja fekalnog kolektora u Splitskoj i ulici A.K. Miošića, klasa: UP/I-361-03/18-01/324, ur.broj: 2117/1-23/4-4-18-10 od 03.12.2018. godine.

Za navedeni projekt je izrađena dokumentacija o nabavi, te su provedena savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U drugom dijelu 2019. godine predviđeno je raspisivanje natječaja i potpisivanje ugovora o građenju.