Gubitak vode

Svako poduzeće odnosno tvrtka koja se bavi isporukom vodnih usluga a posebno isporukom vode za piće bi trebalo shvatiti problem gubitaka vode za piće kao jedno od najvažnijih problema i čije riješavanje bi trebalo biti prioritet za funkcioniranje tvrtke, što do sada u većini slučajeva u komunalnim odnosno vodovodnim društvima u Hrvatskoj nije bio slučaj.

Naime, prosjek gubitaka vode za piće u vodoopskrbnim sustavima u našoj državi se kreće oko 40%, dok u nekim sustavima što zbog zastarjelog sustava (zastarjelih AC cijevi) što zbog konfiguracije terena, ti gubici dosežu i do 80%. Iz ovog navoda vidimo kad bi se na pravi način pristupilo rješavanju problematike gubitaka vode u vodoopskrbi i kad bi se navedeni gubici smanjili i za 1/3 koliko bi to bilo olakšanje za funkcioniranje komunalnog odnosno vodovodnog društva.

Problematika gubitaka vode za piće u javnom vodoopskrbnom sustavu se sastoji od više zasebnih dijelova koji moraju biti kao jedna cijelina ako se žele smanjiti gubici u vodoopskrbnom sustavu, počevši od same svijesti pojedinog građanina da dojavi postojanje bilo kakvog curenja na sustavu,da dojavi bilo kakvu krađu vode na javnim mjestima za protupožarnu uporabu (hidrantima) preko opremljenosti vodovodnog društva da može ta puknuća sanirati u najkraćem roku (tehnička opremljenost), opremljenosti vodovodnog društva da nađe curenje kada to curenje nije vidljivo nego ga treba pronaći ispod podloge (i tehnička opremljenost i opremljenost stručnim kadrom), pa do same analize gubitaka vodoopskrbnog sustava u cijeli i na kraju rekonstrukcije određene dionice vodoopskrbnog sustava koja se analizom gubitka pokaže kao najproblematičnija.

Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda kao javni isporučitelj čija je jedna od osnovnih djelatnosti isporuka vode za piće je prepoznao važnost gubitaka te je u 2012.g. s tvrtkom AQUA LIBERA d.o.o. potpisao ugovor o rješavanju problematike gubitaka vode za piće u vodoopskrbnom sustavu. To obuhvaća analizu gubitaka vode za piće u skladu sa IWA metodologijom, izradu i koordinaciju programa rješavanja odnosno kontrole i smanjenja gubitaka vode za piće, kao i osposobljavanje naših djelatnika u domeni rješavanja gubitaka vode. Usporedno s navedenim, naša tvrtka je u 2012. nabavila i dosta opreme vezano uz smanjivanje gubitaka (pokretni mjerač protoka, regulator tlaka na DN 250, geofon).

Rezultati su već vidljivi, a naša tvrtka nastavlja dalje u programu rješavanja problematike gubitaka vode za piće.