Arhiva javne nabave

Javna nabava 2019.

Opći dio

Javna nabava 2018.

Opći dio

Postupci jednostavne nabave za 2018.

Izrada analize stanja i studije izvodljivosti kao podloga za izradu idejnih i glavnih projekata – EJV 29/2018

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora  građenja i koordinatora  II nad izvođenjem radova proširenja  kanalizacijske mreže i  sanacije vodoopskrbne mreže u naselju Prud EJV 28/2018

Javna nabava 2017.

EMV 02/2017 Opskrba električnom energijom

EMV 01/2017 “Poziv na nadmetanje – sektor” Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže i fekalnog kolektora u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put u Metkoviću.

Postupci jednostavne nabave za 2017.g

Poziv  na dostavu ponude za izvođenje radova sanacije pojedinih dijelova biljnog uređaja  za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud EJV 09/2017

Poziv na dostavu ponude za usluge izrade idejnog i glavnog projekta vodospreme Vid s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole EJV 07/2017:

Poziv na dostavu ponude : NABAVA I DOPREMA VIŠEMLAZNIH MOKRIH VODOMJERA ZA POTREBE SKLADIŠTA U SVRHU TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2017/2018. GODINU-EJV-05/20217

Poziv na dostavu ponude: za usluge kompletnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova prilikom Rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbne mreže i fekalnog kolektora u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put u Metkoviću EBV-01/2017:

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Opći dio

Javna nabava 2016.

EMV 04/2016 “Poziv na nadmetanje – sektor” Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje kanalizacijskih kolektora u ulici Neretvanskih Gusara i ulici Nikole Tesle u Metkoviću

EMV 03/2016 “Poziv na nadmetanje – sektor” – PROJEKT IZGRADNJE KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA U ULICI NERETVANSKIH GUSARA I ULICI NIKOLE TESLE U METKOVIĆU

EMV 02/2016 “Poziv na nadmetanje – sektor” – Projekt Rekonstrukcije dijela Vodoopskrbnog sustava Metković-EN.2.1.16 EMV 02/2016:

EMV 01/2016 “Poziv na nadmetanje – sektor” za postupak Nabave radova male vrijednosti na nadzorno-upravljačkom sustavu vodoopskrbnog sustava Metković:

Postupci nabave bagatelne vrijednosti za 2016.g. :

Poziv na dostavu ponude – Upravljanje projektom  izgradnje kanalizacijskih kolektora u ulici Neretvanskih gusara i ulici Nikole Tesle u Metkoviću

Poziv na dostavu ponude ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA PRILIKOM REKONSTRUKCIJE DIJELA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA METKOVIĆ – REKONSTRUKCIJA OPSKRBNE MREŽE U ULICAMA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA sv.FRANJE ASIŠKOGA , DIJELU ULICE ILIJE BOŠNJAKA I DIJELU ULICE IVE LOLE RIBARA –EBV 07/2016

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulici Put Vida u Metkoviću – izvođenje radova – E BV 04/2016

Pravilnici

Opći dio

 Registar ugovora

Javna nabava 2015.

E MV 02/2015 NABAVU NAFTNIH PROIZVODA – GORIVA:

Postupci nabave bagatelne vrijednosti za 2015.g. :

PLAN NABAVE 2015

Poziv na nadmetanje – ELEKTRIČNA ENERGIJA

Metković d.o.o. – registar obrazac sklopljenih ugovora-od 2010. do 2015

PLAN NABAVE 2014

Metković d.o.o. – registar obrazac sklopljenih ugovora-od 2010 do 2014

PLAN NABAVE 2013

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Metković d.o.o. – registar obrazac sklopljenih ugovora-za objavu od 2010 do 2013

Poziv na nadmetanje – Nabava motornog benzina i dizel goriva za potrebe Metković d.o.o. 19.03.2013.

Poziv na nadmetanje – električna energija 01.02.2013.