Vodoopskrba

Vodoopsrkbni sustav Metković

Vodoopskrbni sustav Metković se snabdijeva sa dva vodozahvata, sa izvorišta Doljani (BIH) i sa izvorišta Prud. Sa vodozahvata Doljani (krški izvor) eksploatacija se provodi konstantno od 1965.g. Kapacitet izvora je 212 l/sec.

Voda iz izvorišta Doljani transportira se kroz magistralni cjevovod od nodularnog lijeva nazivnog promjera DN 350 mm, u dužini od 2.710,00 m¹ do vodospreme Metković 1, koja je kapaciteta 2.000,00 m³ i na nadmorskoj visini 83,0 m.n.m.

Iz vodospreme Metković 1 u vodospremu Metković 2 voda se transportira gravitacijski. Vodosprema Metković 2 je kapaciteta 1.000,00 m³ i nalazi se na nadmorskoj visini od 55,0 m.n.m.

U sastavu Vodoopskrbnog sustava Metković se nalaze i područni vodoopskrbni sustavi slijedećih naselja : Dubravica, Glušci, Prud, Vid i Krvavac 2.

Naselja Prud, Vid i Krvavac 2 se vodom snabdijevaju sa izvorišta Prud koji je u sustavu regionalnog vodovoda NPKLM-a, ali ulaze u naš sustav jer su ta naselja pod našom distribucijom.

Za susjednu općinu općinu Zažablje naš sustav isporučuje vodu preko vodospreme Bijeli Vir koja se nalazi u našem nadzorno upravljačkom sustavu.

Osnovni podaci o dužini vodovodne mreže, kao i broj korisnika sa slijedeći:

  • Dužina mreže: L = 75,60 km
  • Broj korisnika: N = 4.789

Vodosprema-Metković