Novosti

POZIV sudionicima natječaja – INŽENJER/KA ZA PROVEDBU INVESTICIJA I RAZVOJA

Na temelju natječaja objavljenog dana 18/03/2021-26/03/2021 za popunjavanje radnog mjesta
INŽENJER/KA ZA PROVEDBU INVESTICIJA I RAZVOJA poslodavac METKOVIĆ d.o.o.
objavljuje:

P O Z I V
sudionicima natječaja

Testiranje kandidata održat će se dana 09.travnja 2021. u vremenu od 09 do 10 sati u
prostorijama poslodavca METKOVIĆ d.o.o.iz Metkovića na adresi Mostarska 10 uz poštivanje
svih epidemioloških mjera.
Radno mjesto Inženjer za provedbu investicija i razvoja obuhvaća :

 • Izrada projektnih zadataka i investicijskih elaborata na projektima građenja objekata
  vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda
 • Sudjeluje u izradi planova razvoja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih
  voda
 • Sudjeluje u izradi projektne dokumentacije
 • Prati i nadzire izvođenje radova
 • Potpora u svakodnevnim zadacima inženjera prilikom provođenja projekta“ RAZVOJ
  VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE METKOVIĆ“

  Pitanja koja će biti postavljena kandidatima općenito su dio djelokruga poslova radnog mjesta ,
  usmjerena poglavito na :
 • Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)
 • Zakon o vodnim uslugama (NN 66/2019)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019)

  Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu s prilozima odnosno ispravama kojima
  ispunjavaju uvjete iz natječaja o vremenu testiranja bit će obaviješteni putem mail-a koji su
  dostavili kao kontakt.
  Pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na
  natječaj,te će se njihovi osobni podaci koristiti isključivo u tu svrhu.
  Pismenu obavijest o izboru kandidata s njegovim osobnim podacima dobit će sudionici natječaja
  pravodobne prijave s prilozima koji su udovoljili natječaju.
  Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili testiranju.
  Za dodatne informacije u vezi natječaja kanidati mogu zatražiti putem mail-a
  info@vodovod-metkovic.hr

METKOVIĆ d.o.o.