Novosti

Poziv sudionicima natječaja- ADMINISTRATOR/ICA PROJEKTA

Na temelju natječaja objavljenog dana 16/13/2021-24/03/2021 za popunjavanje radnog mjesta

ADMINISTRATOR/ICA PROJEKTA poslodavac METKOVIĆ d.o.o.  objavljuje:

P O Z I V  

sudionicima natječaja

Testiranje kandidata  održat će se dana 08.travnja 2021. u vremenu  od 09 do 15 sati u prostorijama poslodavca METKOVIĆ d.o.o.iz Metkovića na adresi Mostarska 10 uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Radno mjesto Admnistrator/ica projekta obuhvaća : Administrativni poslovi vođenja projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković”.  Upravljanje ulaznom te odlaznom dokumentacijom internog dijela Jedinice za provedbu navedenog projekta, te tekući računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Pitanja koja će biti postavljena kandidatima općenito su dio djelokruga poslova radnog mjesta , usmjerena poglavito na :

  • Uredbu o uredskom poslovanju (NN 7/2009)
  • Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020 ( isti se nalaze u prilogu ovog poziva )
  • Knjiženje ulaznih/izlaznih izvoda/računa
  • Popunjavanje obveznih statističkih izvještaja iz tekućeg poslovanja

Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu s prilozima odnosno ispravama kojima ispunjavaju uvjete iz natječaja o vremenu testiranja bit će obaviješteni  putem mail-a koji su dostavili kao kontakt.

Pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj,te će se njihovi osobni podaci koristiti isključivo u tu svrhu.

Pismenu obavijest o izboru kandidata s njegovim osobnim podacima dobit će sudionici natječaja pravodobne prijave s prilozima koji su udovoljili natječaju.

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili testiranju.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kanidati mogu zatražiti putem mail-a

info@vodovod-metkovic.hr

METKOVIĆ d.o.o.