Novosti

Radovi u Prudu

U naselju Prud trenutačno je u izgradnji biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja (II stupanj pročišćavanja), čiji je ukupni kapacitet od 550 ES. Planirana je rekonstrukcija postojećeg postrojenja, na kojem će se ugraditi gruba rešetka, te rekonstruirati Imhoffov taložnik, izgradit by-pass i crpna stanica koja će putem tlačnih cjevovoda DN 160 mm smještenih u trupu županijske ceste transportirati otpadne vode na udaljenost 170 m, gdje će se izgraditi tri polja biljnog uređaja – polje za filtraciju površine 528 m2, polje za čišćenje površine 575 m2 i polje za poliranje površine 289 m2. Pročišćena otpadna voda ispuštat će se u obližnji vodotok.

Kao što smo već informirali tijekom 2015. godine provedena je natječajna procedura i odabran najpovoljniji ponuđač, Zajednica ponuditelja VIADUKT d.d., Zagreb, Hrvatska – KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Slovenija, te s istim sklopljen ugovor na iznos 5.724.654,33 HRK bez PDV-a. Sredstva su osigurana u Projektu zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području kroz GEF darovnicu u 100%-tnom iznosu.Naručitelj investicije odnosno Projekta je METKOVIĆ d.o.o. za vodoospkrbu i odvodnju otpadnih voda, a Hrvatske Vode su komisionar na Projektu.

U tijeku su zemljani radovi na stabilizaciji podloge polja za čišćenje i pripremni zemljani radovi na polju za poliranje koji prethode radovima na ojačanju temeljnog tla zbog močvarnog područja.
Na Županijskoj cesti Metković – GP Prud su u tijeku radovi na iskopima za polaganje tlačnih cjevovoda, a na lokaciji postojećeg postrojenja, radovi na izgradnji betonskih okana i pripreme za rekonstrukciju postojećeg postrojenja.Radovi su započeli početkom veljače, a ugovoreni rok za puštanje u pokusni rad je 5 mjeseci.