Biljni pročišćivač Prud

Naziv projekta Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud
Lokacija Prud
Status projekta U realizaciji
Planirani završetak radova 22.12.2016.

Opis projekta

Dana 22.01.2016.g. u uredu Generalnog direktora Hrvatskih voda u Zagrebu potpisan je Ugovor za izgradnju „Biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud“. Ovaj projekt predstavlja dio programa „Projekta zaštite od onečišćenja voda u Priobalnom području 2“. Naručitelj u Ugovoru je METKOVIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, izvođač radova je Zajednica ponuditelja : Viadukt d.d. Zagreb (Hrvatska) i Komunalno Podjetje Ormož d.o.o. (Slovenija). Komisionar u Ugovoru su Hrvatske vode d.o.o. Zagreb.

Vrijednost Ugovora iznosi : 7.155.817,91 kn. Navedeni iznos je u potpunosti darovnica Svjetske Banke (WB).

Vrijeme trajanja Ugovora je 11 mjeseci s tim da građevinski radovi trebaju biti gotovi u prvih 5 mjeseci Ugovora a u preostalih šest mjeseci je predviđeno vrijeme za puštanje u rad i obuka osoblja.Ugovor je stupio na snagu datumom potpisa.