Novosti

Poziv na usmeni razgovor

Na temelju natječaja objavljenog dana 16/02/2023-23/02/2023 za popunjavanje radnog mjesta
OČITAČ VODOMJERA poslodavac METKOVIĆ d.o.o. objavljuje:

Poziv na usmeni razgovor-intervju

Usmeni razgovor-intervju će se održati dana 10.03.2023.god. u prostorijama poslodavca
Metković d.o.o. na adresi Mostarska 10, Metković , početkom u 10.00 sati.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu s prilozima, odnosno ispravama kojima
ispunjavaju uvjete iz natječaja o vremenu razgovora bit će obaviješteni putem mail-a koji su
dostavili kao kontakt.
Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Ako kandidat/kinja ne pristupi
razgovoru (intervju) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra
kandidatom/kinjom.
Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.
 
Za intervju su unaprijed pripremljena pitanja koja se odnose na utvrđivanje znanja, sposobnosti,
vještine, interese i motivacije kandidata/kinja, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem
radu .
Svakom kandidatu/kinji postavljaju se ista pitanja, s time da kandidat/kinja može po jednom
pitanju ostvariti maksimalano 5 bodova.
Povjerenstvo će na temelju dostavljene dokumentacije i provedenog intervjua, utvrditi rang
listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova koje će priložiti uz službeno izvješće o
provedenom postupku .
Pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na
natječaj, te će se njihovi osobni podaci koristiti isključivo u tu svrhu.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati mogu zatražiti putem mail-a
info@vodovod-metkovic.hr

METKOVIĆ d.o.o.