Novosti

Obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Prema rezultatima završene analize, uzorkovane 04.08.2019. godine, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u uzorcima vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže iz izvorišta Prud, vrijednosti parametara mutnoće su sniženi ispod zadanih vrijednosti MDK, te kao takvi ispunjavaju parametre sukladnosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17).

Isporučena voda iz ovog izvorišta je u potpunosti ispravna, te se može koristiti za piće.