Novosti

BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – GOTOVI BETONSKI RADOVI

Završeni su betonski radovi na poljima za filtriranje, čišćenje i poliranje, postavljena hidroizolacija i u tijeku nasipanje materijala (supstrata) u poljima.
Biljke su spremne za dopremu i sadnju, te se čeka završetak nasipanja i postavljenje cjevovoda za distribuciju otpadne vode.
Tlačni cjevovod u Županijskoj cesti završen.
Na lokaciji mehaničkog tretmana otpadne vode, završeni su kanali za zaobilazni cjevovod, Imhoffova taložnica, te crpna stanica.
Preostalo je za dovršiti mjerno okno i manji instalaterski radovi na tlačnom cjevovodu, te rekonstruirati/obnoviti upravnu građevinu.
Krajem lipnja predviđen je početak sadnje biljaka, montaža rešetke početkom srpnja, te potom i pokusni rad u trajanju 6 mjeseci.