Novosti

Rekonstrukcija vodovoda u ulici Put Vida

Ovih dana su u tijeku radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u ulici Put Vida. Ovi radovi se obavljaju uz radove na izgradnji nasipa za obranu od poplava. Naime tijekom radova na izgradnji nasipa došlo je do oštećenja postojećeg asfaltnog zastora u ulici Put Vida na Glibuši pa je predviđena kompletna sanacija kolničke konstrukcije u navedenoj ulici. No, prije toga iskorištena je prigoda da se u dužini od 860 metara postave nove vodovodne cijevi većega profila kao i 3 nova podzemna hidranta. Tako će tamošnji stanovnici osim obrane od vode dobiti i bolju vodoopskrbu.