Novosti

Izvorište Doljani – voda sa izvorišta u Doljanima nije za piće

Poštovani, Prema današnjima rezultatima ispitivanja vode od strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije iz vodoopskrbne mreže grada Metkovića daje se slijedeća obavijest:

U vodoopskrbnoj mreži grada Metkovića došlo je do naglog povećanja koncentracije klorida čije su vrijednosti iznad graničnih vrijednosti MDK. Neki građani to mogu osjetiti kao slankast okus vode.Takva voda NE ODGOVARA Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13) jer prema čl. 48. Zakona rezultati ispitivanja za parametar kloridi NISU SUKLADNI prilogu I Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. 47/08).

Izvorište u Doljanima trenutačno opskrbljuje slijedeća područja:

  • Grad Metković
  • Naselje Dubravica i Glušci
  • Općina Zažablje
  • Naselje Doljani (BIH)
  • Naselje Krvavac 2

Za nevedena područja voda nije za piće!!

Svih prethodnih dana u vodoopskrbnoj mreži grada Metkovića koncentracije klorida su bile ispod graničnih vrijednosti MDK. Od jutros 15.02.2016.g. vodoopskrbni sustav grada Metkovića je spojen na izvorište Prud gdje je voda ispravna za piće i ta voda će do kraja dana u potpunosti ući u kompletan vodoopskrbni sustav grada Metkovića.

Izvorište u Prudu trenutačno opskrbljuje slijedeća opdručja: – Naselja Prud i Vid

Vodovod Metković konstantno prati stanje na čitavom području vodoopskrbne mreže i korisnici će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni.