Novosti

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA U ULICI NERETVANSKIH GUSARA I U ULICI NIKOLE TESLE – ASFALTIRANJE GORNJEG SLOJA ASFALTA

Danas 28.07.2017.g. je u tijeku završeno asfaltiranje ulice Nikole Tesle i manjeg dijela ulice Neretvanskih gusara, jer je veći dio ulice Neretvanskih gusara asfaltiran dana 24.07.2017.g.
Navedeno završno asfaltiranje ustvari predstavlja ugradnju asfaltnog habajućeg sloja kolnika naziva AB11 debljine 4 cm. Radovi se izvode u čitavoj širini ulice odnosno ceste. Završetkom ovih radova svi radovi na navedenom projektu će biti praktično završeni.
Projekt je obuhvaćao slijedeće:

Izgradnju kanalizacijskih kolektora na čitavoj trasi i do svakog kućnog priključka odnosno graničnog okna
Sanaciju kompletne vodoopskrbne mreže (uključena i izgradnja hidrantske mreže za protupožarne mjere)
Izgradnju oborinskih kolektora na dijelu ulica Neretvanskih gusara (manji dio) i Nikole Tesle (veći dio) kao i sanacija postojećeg oborinskog kolektora u ulici Neretvanskih gusara
Izgradnja crpne stanice u ulici Neretvanskih gusara
Izgradnja DTK kabelske kanalizacije za potrebe daljinskog nadzora nad sustavom javne odvodnje
Sanacija kompletne prometnice u navedenim ulicama

U prilogu vam dostavljamo par fotografija sa gradilišta.