Novosti

ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

Prema današnjim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u uzorcima vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže iz izvorišta Doljani i Prud, vrijednosti parametara mutnoće sa izvorišta Doljani su se snizila ispod zadanih vrijednosti MDK, te kao takvi ispunjavaju parametre sukladnosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17)

Isporučena voda iz ovog izvorišta koja opskrbljuje grad Metković, Krvavac II, Dubravica, Glušci, općina Zažablje i naselje Doljani u BIH je u potpunosti ispravna, te se može koristiti za piće.

Voda sa izvorišta Prud i dalje ne ispunjava parametre sukladnosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17) zbog povećane mutnoće.